Komend schooljaar nieuw op Methode M!

Dit schooljaar wordt Methode M verder uitgebreid! We hebben hard gewerkt aan een aantal nieuwe onderdelen, zodat Methode M nog completer wordt en blijft aansluiten bij de belevingswereld van onze vmbo’ers.

Nieuwsgenerator en animatievideo’s

Omdat Methode M niet alleen een leervak is, maar leerlingen het ook fijn vinden om zelf aan de slag te gaan, proberen we graag nieuwe dingen uit.

Nieuwsgenerator
Zo is de nieuwsgenerator nu voor iedereen beschikbaar. Met deze nieuwsgenerator kunnen leerlingen zelf nieuwsartikelen maken. Daarbij leren ze tevens het verschil zien tussen kwaliteitsjournalistiek en populaire journalistiek door hun eigen journalistieke stijl te kiezen.

Uitlegvideo’s
Ook gaan we experimenteren met het aanbieden van lesstof via video, de eerste drie uitlegvideo’s staan al online.  Je kunt ze ook bekijken op ons YouTube-kanaal. Wij horen graag je reactie!

Maatschappijleer verkort programma

Er zijn ieder schooljaar leerlingen die opstromen of afstromen en daardoor het PTA van maatschappijleer nog moeten afronden. Je hebt ze dan niet in een normale lessituatie, maar bent als docent maatschappijleer wel verantwoordelijk voor deze leerlingen.

Zelf een compleet programma maken dat recht doet aan ons vak en ook nog voldoet aan de eisen van de overheid is onbegonnen werk. Daarom helpen wij een handje met het “Maatschappijleer verkort programma”.

Het verkort programma is ook voor dit schooljaar al te bestellen!

Lees er meer over in: “Maatschappijleer verkort programma“.

Herziening hoofdstukken

Met de komst van een herzien eindexamenprogramma voor maatschappijkunde, gaan we de belangrijkste wijzigingen natuurlijk ook doorvoeren in deze hoofdstukken bij maatschappijleer.

Komend schooljaar zullen de hoofdstukken Vraagstukken, Politiek, Mediawijs en Criminaliteit inhoudelijk zijn aangepast aan de nieuwe syllabus. Allemaal voor een goede voorbereiding op het eindexamenprogramma!

Maatschappijkunde

Methode M is pas echt compleet met maatschappijkunde.

Komend schooljaar zetten we daarom de eerste stap met het aanbieden van drie schoolexamenonderwerpen. De hoofdstukken “De multiculturele samenleving”, “Mens en werk” en “Massamedia” zijn vanaf komend schooljaar al te bestellen.

Op de manier zoals je van ons gewend bent: actueel, compact en vernieuwend.

Lees er meer over in: “Methode M komt met Maatschappijkunde.

Meer weten over Methode M?

Methode M is dé online lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Actueel, compact en passend bij de belevingswereld van leerlingen.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Methode M, mag je hem drie weken gratis proberen. Vraag nu een proeflicentie aan:

Proeflicentie aanvragen