Methode M zomerupdate 2020

Het nieuwe schooljaar staat in de startblokken en bij Methode M hebben we allerminst stilgezeten. Zoals je van ons gewend bent, hebben we de methode weer volledig geactualiseerd. Uiteraard besteden we aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals het coronavirus, de economische crisis en discriminatie.

Daarnaast hebben we een aantal grotere veranderingen doorgevoerd om Methode M nog slimmer en gebruiksvriendelijker te maken. In deze blog praten we je er graag over bij.

1. Technische wijzigingen

Methode M is onder de motorkap volledig vernieuwd en is nu nog gebruiksvriendelijker én sneller.

Inloggen en registreren

 • Alle wachtwoorden zijn gereset, wat betekent dat je bij aanvang je wachtwoord opnieuw moet aanvragen. Hiermee zorgen we voor een optimale beveiliging van jouw gegevens.
 • Registreren voor leerlingen is een stuk gebruiksvriendelijker. Met een paar simpele stappen vullen leerlingen de benodigde gegevens in. Hierna zijn ze meteen ingelogd.
 • Het is vanaf nu mogelijk dat leerlingen een naam invullen (we verplichten dit niet). Bij activiteiten zie je dan de naam van de leerling, in plaats van het e-mailadres.

Schoolbeheer

 • Je kunt nu per klas instellen welke modules (hoofdstukken) zichtbaar zijn voor de leerlingen.
 • Je kunt nu zelf eenvoudig een collega toegang verlenen tot Methode M (docentenaccount).
 • Je kunt nu ook lesmateriaal met elkaar delen. Voel je uitgenodigd om je materiaal online te zetten.
 • Nieuw is de knop “Verlanglijstje”. Hierin kun je zelf ideeën aandragen voor verbeteringen aan de lesmethode.

2. Inhoudelijke wijzigingen bij maatschappijleer

Vanaf schooljaar 2021-2022 doen leerlingen met maatschappijkunde centraal examen met een vernieuwd examenprogramma. Zie examenblad.nl.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er geen inhoudelijke verschillen zitten tussen de lesmethodes van maatschappijleer en maatschappijkunde, hebben wij onze versie voor maatschappijleer aangepast.

Wat is er inhoudelijk aangepast?

We hanteren de lijn van de nieuwe syllabus. Dat betekent in de praktijk dat we soms andere zinnen en woorden gebruiken. Bij enkele modules hebben we gekozen voor een andere indeling van de lesstof. Om de balans te houden, hebben we ook enkele onderwerpen geschrapt, zoals bijvoorbeeld actief en passief kiesrecht, ontoerekeningsvatbaar en onschuldpresumptie.

Vraagstukken

 • Geactualiseerde inleiding tot maatschappelijke vraagstukken.
 • Invalshoeken heten voortaan benaderingswijzen.

Politiek

 • De les De Grondwet hebben we hernoemd naar Wat is politiek? en voorzien van een andere inleiding. Het onderwerp machtsmiddelen is verschoven naar Invloed op de politiek en geldt alleen nog voor kader en gt.
 • Bij de les Kabinet en parlement zijn ook voor GT de specifieke rechten van het parlement geschrapt.
 • De les Invloed op de politiek is uitgebreid met het onderwerp pressiegroepen.
 • De les Hoe komt een wet tot stand? ging over de ouderenzorg en gaat nu over lachgas.
 • Bij de les Democratie is het onderwerp referendum geen onderdeel meer van de lesstof.

Mediawijs

 • Bij de les Massamedia hebben we drie functies van de media geschrapt, analoog aan de lesstof bij Maatschappijkunde.
 • Bij de les Medialisering hebben we de vervelende gevolgen uitgebreid met gameverslaving , verslaving aan social media, catfish en haatberichten.
 • Bij de les Journalistiek benoemen we de vier rollen in de journalistiek uit de syllabus: verslaggever, journalist, redactie en persbureau.
 • Bij de les Journalistiek hebben we het onderwerp selectiecriteria van het nieuws geschrapt.

Criminaliteit

 • Bij de les Wat is criminaliteit? zijn de onderwerpen vormen van criminaliteit en pakkans vervangen door veelvoorkomende criminaliteit en criminaliteit als een maatschappelijk vraagstuk.
 • Bij basis is het onderwerp materiële en immateriële schade toegevoegd.
 • Bij de les Redenen voor criminaliteit hebben we het onderwerp theorieën over crimineel gedrag vervangen door risicofactoren en beschermende factoren bij strafbaar gedrag.
 • Bij de les De politie en de officier van justitie zijn de taken van de officier van justitie toegevoegd.
 • Bij de les Een rechtszaak is het onderwerp tbs komen te vervallen.
 • Bij de les Jeugdcriminaliteit vervalt het onderwerp adolescentenstrafrecht.

3. Nieuw: Maatschappijkunde!

Het is tijd voor een actuele lesmethode voor maatschappijkunde die de leerlingen van het vmbo aanspreekt en uitdaagt:

Daarom heeft iedere school van ons 2 licenties voor Maatschappijkunde gekregen. Maak nu gratis kennis met Maatschappijkunde van Methode M!

Je kunt meteen aan de slag met de modules De multiculturele samenleving, Mens en werk en Massamedia. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen! Laat je ons even weten wat je ervan vindt?

Dit schooljaar zullen we ook de modules Politiek en beleid, Criminaliteit en rechtsstaat en Analyse van het maatschappelijk vraagstuk presenteren. Daarmee maken we onze lesmethode voor het vak maatschappijkunde compleet.

En verder?

 • Bij de module Samenleving heet de les Discriminatie voortaan Gelijke kansen
 • Staan bij basis de opdrachten niet meer apart van de lesstof, maar zijn deze geïntegreerd per leerdoel.
 • Hebben we alle toetsen geactualiseerd en presenteren we van elke toets een tweede versie.

Tot slot!

Dankzij jullie vertrouwen in Methode M is ons team enorm gegroeid. Bij deze wil ik graag Rosanne, Pieter, Rick, Liselotte en Jessica bedanken voor hun aandeel in deze zomerupdate. En Glenn voor zijn enorme steun bij de techniek.

Methode M wenst jou veel succes met de opstart van het nieuwe schooljaar! Voor je vragen en opmerkingen kun je natuurlijk bij ons terecht.

Stef van der Linden
Methode M

Meer weten over Methode M?

Methode M is dé online lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Actueel, compact en passend bij de belevingswereld van leerlingen.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Methode M, mag je hem drie weken gratis proberen. Vraag nu een proeflicentie aan:

Proeflicentie aanvragen