Nieuwe kerndoelen burgerschap

Op dit moment werkt een team van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts aan de actualisatie van de kerndoelen van burgerschapsonderwijs. Vanuit het onderwijs is er behoefte aan het scherper stellen van wat burgerschap precies betekent.

Waarom worden er nieuwe kerndoelen voor burgerschap ontwikkeld?

Er is nu een aangescherpte wet burgerschap. Er zijn door SLO burgerkaarten ontwikkeld om de wet meer handen en voeten te geven. Desalniettemin blijft het onderwijsveld aangeven dat dit nog steeds onduidelijk is: op welke manier moet je er invulling aangeven. Voor scholen vormen kerndoelen een bekende leidraad om lessen of projecten op te baseren, juist omdat de inspectie streng toezicht houdt op het gebied van burgerschap.

Wat gaat er inhoudelijk veranderen?

De kerndoelen worden verdeeld in domeinen, subdomeinen en vervolgens in een concreet leerdoel. De inhoud komt voort uit de bouwstenen van het project curriculum.nu. Je mag verwachten dat alles vergelijkbaar geformuleerd gaat worden.

Nieuwe domeinen:

  • Oefenplaats voor democratie
  • Diversiteit
  • Democratische waarden
  • Samenleving en rechtsstaat
  • Inspraak
  • Maatschappelijke vraagstukken

“De school zorgt voor een veilige omgeving waarin alle leerlingen positieve ervaringen opdoen met democratische cultuur.”

Voorbeeld van een leerdoel

Deze domeinen en straks hun kerndoelen gelden voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs krijgt maatschappijleer een vernieuwing met uitbreiding van de burgerschapsdoelen.

Heb je hulp nodig bij het integreren van burgerschap binnen de school? Wij werken samen met VRIE Burgerschapseducatie: advies, cursussen en meer voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Wat is de planning?

Eind 2023 worden de concept kerndoelen gepresenteerd. Deze worden een jaar “beproefd” (getest) op werkbaarheid. Na dit jaar worden ze vastgesteld en kunnen ze door scholen gebruikt worden.

Deze vaststelling vindt plaats door de Tweede Kamer. Hoe eenvoudig dit proces gaat is dan ook afwachten.

Op basis van het succes van de actualisatie van de eerste kerndoelen, komt er ook een actualisatie mens en maatschappij. Ook daarbij kijkt men of er burgerschapsinhouden in terug kunnen komen.

Methode M voor burgerschap

De burgerschapslessen van Methode M zijn ingedeeld volgens de vier burgerschapscompetenties: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Iedere les besteedt aandacht aan de waarden (vrijheid & gelijkheid, macht & inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit enzovoorts) en vaardigheden (communiceren, overleggen, sociaal & politiek handelen enzovoorts) zoals omschreven door het SLO.

Op dit moment staan er twee modules online: Burgerschap Onderbouw (voortgezet onderwijs klas 1 en 2, praktijkonderwijs en ISK) en Burgerschap Bovenbouw (voortgezet onderwijs klas 3 en hoger, mbo). Elke module bestaat uit 20 lessen die los van elkaar zijn te gebruiken. De module voor de onderbouw behandelt de meer vormende onderwerpen over omgaan met elkaar en onze omgeving. In de module bovenbouw staan grotere maatschappelijke thema’s centraal.

Meer weten over Methode M?

Methode M is dé online lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Actueel, compact en passend bij de belevingswereld van leerlingen.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Methode M, mag je hem drie weken gratis proberen. Vraag nu een proeflicentie aan:

Proeflicentie aanvragen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.