Nieuwe cijfers over Jeugd en Media

Vers onderzoek van Kennisnet & Mediawijzer.net. Een mooi (vormgegeven) maar ook gedegen onderzoek naar het gebruik van media onder de jongeren (10-12,13-18 jr) zeer gerelateerd aan school. Een aantal belangrijke highlights haal ik er hieronder uit, de rest is aan jou.

Monitor Jeugd & Media
Logo’s van de sociale media aan een waslijntje. (© Monitor Jeugd en Media 2015 door Stichting Kennisnet)

“We enquêteerden 1741 leerlingen. Daarnaast zochten we tien tieners thuis op. We interviewden ze en zagen hoe ze hun huiswerk deden, met laptop, tablet, smartphone, pen en papier, terwijl pa en ma thee en speculaas serveerden.”

Media algemeen

 1. 92% van de jongeren van 10-18 jaar heeft een mobiele telefoon, en meestal is dat een smartphone. Nog maar 3% heeft een klassiek mobieltje;
 2. er wordt nog steeds veel tv-gekeken;
 3. ook gedrukte media zijn nog lang niet weg te denken

Dat eerste en de tweede herkennen we uit de klas, punt 3 komt niet heel sterk naar voren in het onderzoek, maar is wel verrassend.

Functies van de media

 1. leerlingen van het vmbo, en jongens (van alle onderwijsniveaus) zijn vooral geïnteresseerd in ontspanning en vermaak;
 2. meisjes zijn meer geïnteresseerd in de sociale functies van media;
 3. opgeleide jongeren zijn eerder geneigd om media functioneel toe te passen voor hun
  persoonlijke ontwikkeling dan lager opgeleide jongeren.

In het vmbo gaan ze dus niet zelfstandig aan de slag met media functioneel toe te passen, maar in het onderzoek blijkt dat ze daar wel meer behoefte aan zouden hebben. (Kans voor ons vak!)

Hobby’s & interesses

 1. Media worden gebruikt ter ondersteuning van hobby’s en interesses;
 2. vooral om informatie te vergaren;
 3. eigen hobby’s of interesses digitaal uitventen doen jongeren vrij weinig;
 4. en áls ze het doen, vragen ze nauwelijks om commentaar of feedback daarop.

Wat opvalt: dat hobby’s en interesses dus minder online onder de aandacht worden gebracht dan doorgaans wordt aangenomen, en dat er ook minder om feedback daarover wordt gevraagd dan meestal gedacht wordt.

Lees het nieuwsbericht op Kennisnet.

Meer weten over Methode M?

Methode M is dé online lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Actueel, compact en passend bij de belevingswereld van leerlingen.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Methode M, mag je hem drie weken gratis proberen. Vraag nu een proeflicentie aan:

Proeflicentie aanvragen