Starten met Methode M

We proberen de methode zo eenvoudig mogelijk te houden, bij ons dus geen uitgebreide docentenhandleiding. We leggen je graag de belangrijkste onderdelen uit.

Methode M / Methode voor maatschappijleer op het vmbo!

De basis

Methode M is een website en staat online. Voor het gebruik moet je inloggen. Iedere leerling heeft een eigen account. Bij registratie wordt een leerling gekoppeld aan een klas. De docent maakt in het schoolbeheer de klas aan.

De docent kan het niveau (basis, kader en gt) per klas, maar ook per leerling instellen. Binnen één klas kun je dus werken met verschillende niveaus. Ongeacht het niveau is de structuur (hoofdstukken en paragrafen) hetzelfde.

Burgerschap / Methode voor maatschappijleer op het vmbo! Methode M bestaat uit zes hoofdstukken, die de leerlingen chronologisch doorlopen. Het eerste hoofdstuk Vraagstukken traint leerlingen in de belangrijkste vaardigheid, namelijk het formuleren van meningen en argumenten. De leerlingen leren een probleem van verschillende kanten te bekijken. De hoofdstukken Samenleving, Politiek, Mediawijs en Criminaliteit vormen de kennisbasis voor maatschappijleer. Het extra hoofdstuk Burgerschap biedt een goede kapstok voor houding en gedrag in onze maatschappij (identiteitsvorming).

Vraagstukken / Methode voor maatschappijleer op het vmbo!Ieder hoofdstuk telt zes paragrafen, aangevuld met extra opdrachten en een oefentoets voor het hele hoofdstuk. Iedere paragraaf heeft eigen leerdoelen. Deze staan bij kader/gt onderaan, bij basis staan deze bovenaan. Een paragraaf telt minimaal zes opdrachten.

De docent bepaalt zelf hoe de leerlingen de opdrachten verwerken. Om vragen en antwoorden voor de leerling zo overzichtelijk mogelijk te houden, kiezen we niet voor invulvelden. Leerlingen maken het werk in een schrift of in Word. Dit biedt tevens de mogelijkheid om aantekeningen te maken.

De antwoorden zijn zichtbaar zodra je op het “nakijkoogje” klikt. Leerlingen kunnen na toestemming ook zelfstandig nakijken.

Opdrachtboxen

Een paragraaf bevat vaak meerdere soorten opdrachten, deze zijn te herkennen aan de kleur en het icoontje.

De betekenis van de verschillende boxen:

  • Het antwoord is terug te vinden in de lesstof.
  • Het antwoord moet zelf (online) worden opgezocht.
  • Een doe-opdracht. Een online game, iets creatiefs of een werkstuk.
  • Een moeilijke inzichtsvraag.
  • Oefentoets.

Oefentoetsen

Een hoofdstuk heeft verschillende meerkeuzetoetsen waarmee de leerling zichzelf kan toetsen. Iedere paragraaf heeft oefenvragen om te controleren of de leerling de stof beheerst. De leerling kan de eigen resultaten zien in zijn “profielpagina” onder “toetsresultaten”.

De docent kan de toetsresultaten per leerling zien in het schoolbeheer. Hiervoor ga je naar Klassen & leerlingen.

Praktische opdrachten

Politiek / Methode voor maatschappijleer op het vmbo! Ieder hoofdstuk bevat een “kijk”, “doe” en “maak”-opdracht. Deze kunnen worden ingezet als praktische opdracht. Of gewoon een extra moment om de stof te herhalen.

Iedere praktische opdracht bestaat uit een aantal stappen, met daaronder een “rubric” waarmee leerlingen zelf controleren of hun stap onvoldoende/voldoende/goed is gegaan. Dit moet leerlingen stimuleren om kritisch naar hun eigen werk te kijken. De docent kan dit tevens gebruiken in zijn beoordeling.

Keuzeopdrachten en specials

Methode M bevat meer dan twintig keuzeopdrachten die verdeeld zijn over de hoofdstukken. De keuzeopdrachten bieden een extra verdieping op de verplichte lesstof. Naast de keuzeopdrachten bevat de methode ook een aantal specials: over de Tweede Kamer, Migratie en Generaties. Deze specials bieden zowel de docent als de leerling extra achtergrondinformatie over actuele onderwerpen in de maatschappij.

Schoolbeheer

Het schoolbeheer biedt docenten de mogelijkheid om leerlingen individueel te volgen. Op het Dashboard kun je de activiteiten per klas volgen. Het registreren, inloggen, toetsresultaten en de vraag om na te kijken komen hierin terug.

Schoolbeheer Methode M / Methode voor maatschappijleer op het vmbo!

In het schoolbeheer bij Klassen & leerlingen kun je zelf klassen aanmaken en niveaus instellen. In het overzicht van een klas kun je zien welke leerlingen zijn ingelogd en welke pagina zij als laatste hebben bezocht.

In het schoolbeheer zijn er toetsen met een antwoordmodel per hoofdstuk beschikbaar, Hierbij komen alle leerdoelen uit de zes paragrafen van het betreffende hoofdstuk aan bod.

Klas aanmaken en leerlingen laten aanmelden

Bij het eerste gebruik melden de leerlingen zich aan op Methode M via de knop “Registreren”. Voor registratie hebben ze enkel een (school)e-mailadres nodig en een wachtwoord. Ze kunnen een naam opgeven, maar dat stellen wij niet verplicht. Als docent kun je dit wel doen, omdat je zo de leerling makkelijker herkent.

Let op: werkt je school met Entree Federatie? Dan gebruiken leerlingen de “Inloggen via Entree”-knop. Bij het eerste gebruik vullen ze de klascode en e-mailadres in, deze leerlingen hoeven zich dus niet eerst aan te melden en hebben dus geen wachtwoord op Methode M.

De klascode krijg je als de docent te zien, zodra je de klas hebt aangemaakt in het schoolbeheer.

Leerlingen zelfstandig laten nakijken

Een docent kan een leerling individueel toestemming geven om na te kijken. Iedere paragraaf heeft een knop waarmee de leerling toestemming vraagt om na te kijken. Wanneer de leerling deze knop () indrukt, krijgt de docent in het schoolbeheer hiervan een melding. Na goedkeuring verschijnt het “nakijkoogje” en krijgt de leerling 15 minuten de tijd om zijn antwoorden na te kijken. Bekijk de onderstaande video voor een voorbeeld:

Voorbeeld PTA

Download de voorbeeld PTA's met kerndoelen om een idee te krijgen hoe je Methode M kunt inzetten.

Voorbeeld PTA kader gt

Voorbeeld PTA bb

Feedback geven

Samen maken we de beste methode voor maatschappijleer in het vmbo. Daarom horen we graag jouw mening. Bij iedere paragraaf heb je de mogelijkheid om feedback te geven.

Feedback geven Methode M / Methode voor maatschappijleer op het vmbo!

Vind je dat er iets beter kan? Of heb je een suggestie voor aanpassing van een opdracht? Druk dan op de knop "Feedback" en er verschijnt een invulveld met de mogelijkheid om commentaar te geven.

Deze knop is ook toegankelijk voor leerlingen. Als jouw leerlingen iets zien wat beter kan, kunnen ze dit ook zelf aangeven. Wij zullen de feedback naar waarde beoordelen en waar dat passend is, Methode M aanpassen.

Verantwoording

Methode M voldoet volledig aan de eindtermen die de overheid heeft bepaald voor het vak maatschappijleer. Voor de hoofdstukken Politiek en Criminaliteit is de keuze gemaakt om vooruit te blikken op het examenvak maatschappijkunde. Het hoofdstuk Mediawijs is gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net, Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Voor het hoofdstuk Burgerschap is gebruik gemaakt van het wetsvoorstel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download de volledige verantwoording van Methode M: bb of kgt. Hierin wordt de lesstof gekoppeld aan de onderwijsdoelen, leerdoelen en begrippen.

Vragen?

Heb je nog ergens meer uitleg over nodig? Geen probleem! We helpen je graag.

085 06 00 940 info@methodem.nl Stuur een appje

Maatschappijleer & Politiek over Methode M:

"Methode M is een welkome nieuwe concurrent op de methodemarkt. Onderscheidend in vormgeving, keuze van beeldmateriaal en keuzemogelijkheden in het algemeen. Een gedegen aanpak die dicht bij de leerlingen staat, maar toch tot kennisvergaring en nieuwe inzichten uitdaagt."

Koen Vossen, recensent M&P

Lees alle reviews over Methode M