Schoolbeheer

Het Schoolbeheer is de centrale plek voor alles wat met het gebruik van de methode te maken heeft. Je organiseert hier de klassen en leerlingen en downloadt de toetsen en lesmateriaal.

Lees verder

Liever werken met papier?

Soms is het handig om leerlingen iets op papier te laten uitwerken of simpelweg omdat een leerling zijn laptop niet bij zich heeft. Je kunt nu eenvoudig zelf een pdf van de lesstof maken. Je kunt kiezen voor de lesinhoud, of alleen werkbladen. Deze knop vind je bovenaan iedere les. Let op: het is een door de computer automatisch gegenereerde versie, die soms niet altijd even goed uit de verf komt.

Lees verder

Differentiëren binnen een klas

De docent kan het niveau (basis, kader en gt) per klas, maar ook per leerling instellen. Binnen één klas kun je dus werken met verschillende niveaus. Ongeacht het niveau is de structuur (modules en lessen) hetzelfde.

Klassen & leerlingen / Methode voor maatschappijleer op het vmbo!

Profielpagina

Leerlingen hebben via het hoofdmenu toegang tot hun profielpagina met hun persoonlijke gegevens. Hier vinden zij een overzicht van hun toetsresultaten en kunnen ze zelf hun wachtwoord wijzigen (wanneer ze geen gebruik maken van de Entree-functionaliteit).

Praktische opdrachten

Iedere module bevat een maak-, kijk- en doe-opdracht. Deze kunnen worden ingezet als praktische opdracht. Of gewoon om de stof te herhalen.

Iedere praktische opdracht bestaat uit een aantal stappen, met daaronder een “rubric” waarmee leerlingen zelf controleren of deze stap onvoldoende/voldoende/goed is gegaan. Dit stimuleert leerlingen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. De docent kan dit tevens gebruiken voor zijn beoordeling.

Lees verder

Oefentoetsen

Een module bevat verschillende meerkeuzetoetsen waarmee de leerling zichzelf kan testen. Onderaan elke les staat een aantal oefenvragen waarmee te leerlingen kan testen of hij de stof beheerst. Iedere module bevat een Test jezelf en op de Begrippenpagina vind je flashcards en links naar wrts en Quizlet om de begrippen te oefenen.

Lees verder

Werken met leerdoelen

Iedere les bevat leerdoelen. Hierin staat wat leerlingen moeten weten en kunnen. De leerdoelen bieden een stevig houvast bij het leren voor de toetsen. Deze vind je terug onderaan de pagina.

In het antwoordmodel van de toetsen zie je welke vraag is gekoppeld aan welk leerdoelen. Alle leerdoelen zijn weer gekoppeld aan de eindtermen, deze vind je terug op de vakpagina op over.methodem.nl.

Kunnen leerlingen inloggen met Entree Federatie (SSO) of Magister, SomToday, Office of Teams?

Ja, we hebben een koppeling met Entree Federatie van Kennisnet. Hiermee kunnen leerlingen via één klik inloggen in Methode M. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer de school zelf ook een koppeling heeft met de Entree Federatie. Bij het eerste bezoek vragen we nog wel om een e-mailadres en een klascode, maar daarna is de leerling “good-to-go” en kan hij met zijn schoolaccount inloggen op Methode M.

Leerlingen zelfstandig laten nakijken

Bij Methode M kun je leerlingen zelfstandig laten nakijken. Handig als je leerlingen zelfstandig laat werken, meer wilt differentiëren of een leerling een les heeft gemist. We leggen je hieronder uit hoe dit er in de lesmethode uitziet.

Lees verder