De 10 meest gestelde vragen over criminaliteit (en hun antwoorden)

Het hoofdstuk criminaliteit gaat veelal over regeltjes en feitjes, regeltjes die veelal veranderen en feitjes die je na een jaar nog wel eens wilt vergeten. Tijd om het geheugen op te frissen met de 10 meest gestelde vragen rondom het thema criminaliteit.

De Zware Jongens, misschien wel Nederlands bekendste boeven. © Donald Duck & co
De Zware Jongens, misschien wel Nederlands bekendste boeven. © Donald Duck & co

1. Is levenslang in Nederland ook écht levenslang?

“Een tijdelijke of levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die iemand in Nederland kan krijgen. Tijdelijke gevangenisstraffen variëren van 1 dag tot 30 jaar. Een levenslange gevangenisstraf is in Nederland echt levenslang. Veroordeelden kunnen alleen vrijkomen als de koning gratie verleent.”

Bron: rijksoverheid.nl

2. Mag je een joint roken op straat?

Volgens de Opiumwet is: het bezitten, telen, dealen en exporteren van softdrugs verboden (Opiumwet, lijst II). Zoals je ziet staat gebruik niet in dit rijtje. Dit wil dus zeggen dat gebruik van softdrugs in Nederland niet bij de wet verboden is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar gebruik wel strafbaar is. Bezit van drugs is echter wel een strafbaar feit. Nu moet je om drugs te kunnen gebruiken, deze drugs ook bezitten. Op die grond zou je volgens de Opiumwet het gebruik toch kunnen vervolgen.

 Bron: jellinek.nl

3. En hoe zit dat met ‘openbaar dronkenschap’?

De meeste gemeenten hebben besloten dat je op bepaalde plekken niet mag drinken, omdat dat overlast kan veroorzaken. Op sommige plekken mag het wel, maar je mag je niet hinderlijk gedragen. Dat is namelijk openbare dronkenschap.

Bron: vraaghetdepolitie.nl

4. Hoeveel cannabis mag je bij je dragen?

Het hebben van een kleine hoeveelheid cannabis (maximaal 5 gram) gedoogd. Ook het hebben van enkele (maximaal 5) cannabisplanten wordt gedoogd, zolang er maar geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen (waaronder het hebben van een winstoogmerk).

Bron: wetrecht.nl

5. Tot welke leeftijd moet je verplicht naar school?

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bron: rijksoverheid.nl

6. Is te hard rijden met dodelijk gevolg een overtreding?

Doodslag is een misdrijf; met 200 km per uur over de snelweg rijden is een overtreding. Uit deze voorbeelden blijkt dat in sommige gevallen kan worden bediscussieerd of iets terecht een misdrijf of een overtreding heet. Sommige mensen vinden namelijk dat te snel rijden in bijvoorbeeld woonwijken een misdrijf is, omdat het nogal eens voorkomt dat kinderen worden aangereden door automobilisten die te snel rijden.

Bron: mijnrecht.net

Te hard rijden met dodelijk gevolg leidt tot ongeveer ‘8 mnd gs ov 3 jr OBM’ (8 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk, plus 3 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid)  volgens de website advocaat-verkeersstrafrecht.nl. Zij hebben een overzichtelijk tabel wat de strafmaat ongeveer is. Wanneer er alcohol in het spel is, worden de straffen aanzienlijk hoger.

7. Zijn de meeste criminelen allochtonen?

Volgens CBS Statline worden autochtonen in absolute cijfers het meest verdachte van misdrijven, maar relatief gezien scoren niet-westerse allochtonen weer hoger. Dan zijn het met name de Antillianen en de Marokkanen die gemiddeld vaker verdacht worden van misdrijven.

8. Hoeveel moorden worden er in Nederland gepleegd?

Ondanks de golf aan liquidaties stevent 2014 af op het laagste moordcijfer sinds 1992. Anderhalve week voor het einde van het jaar staat de teller rond de 120 moorden. Dat is een absoluut laagterecord.

Vorig jaar waren het er in totaal nog 150. In 2012 vielen 142 geweldsdoden. Dat was toen het laagste aantal sinds 21 jaar.

Bron: elsevier.nl

9. Wat gebeurt er bij nieuw bewijs na vrijspraak?

De ‘Wet herziening ten nadele’ zorgt voor een nieuwe bepaling in het Wetboek van Strafvordering, deze wet maakt het mogelijk dat verdachten die in een strafrechtelijk proces zijn vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging opnieuw kunnen worden vervolgd. Dit kan alleen als er sprake is van nieuwe feiten waaruit blijkt dat de vrijspraak onterecht was.

Bron: elsevier.nl

10. Wordt Nederland steeds veiliger?

In vergelijking met de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zet de daling van de geregistreerde criminaliteit in het eerste half jaar van 2014 verder door. Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalde de afgelopen zes maanden met 4% naar bijna 510.000* tegenover 535.000 misdrijven in de eerste helft van 2013.

Bron: isg-beveiliging.nl

Meer weten over Methode M?

Methode M is dé online lesmethode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap. Actueel, compact en passend bij de belevingswereld van leerlingen.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Methode M, mag je hem drie weken gratis proberen. Vraag nu een proeflicentie aan:

Proeflicentie aanvragen

Reacties zijn gesloten.