Nieuwe cijfers over Jeugd en Media

Vers onderzoek van Kennisnet & Mediawijzer.net. Een mooi (vormgegeven) maar ook gedegen onderzoek naar het gebruik van media onder de jongeren (10-12,13-18 jr) zeer gerelateerd aan school. Een aantal belangrijke highlights haal ik er hieronder uit, de rest is aan jou.

Monitor Jeugd & Media
Logo’s van de sociale media aan een waslijntje. (© Monitor Jeugd en Media 2015 door Stichting Kennisnet)

“We enquêteerden 1741 leerlingen. Daarnaast zochten we tien tieners thuis op. We interviewden ze en zagen hoe ze hun huiswerk deden, met laptop, tablet, smartphone, pen en papier, terwijl pa en ma thee en speculaas serveerden.”

Media algemeen

 1. 92% van de jongeren van 10-18 jaar heeft een mobiele telefoon, en meestal is dat een smartphone. Nog maar 3% heeft een klassiek mobieltje;
 2. er wordt nog steeds veel tv-gekeken;
 3. ook gedrukte media zijn nog lang niet weg te denken

Dat eerste en de tweede herkennen we uit de klas, punt 3 komt niet heel sterk naar voren in het onderzoek, maar is wel verrassend.

Functies van de media

 1. leerlingen van het vmbo, en jongens (van alle onderwijsniveaus) zijn vooral geïnteresseerd in ontspanning en vermaak;
 2. meisjes zijn meer geïnteresseerd in de sociale functies van media;
 3. opgeleide jongeren zijn eerder geneigd om media functioneel toe te passen voor hun
  persoonlijke ontwikkeling dan lager opgeleide jongeren.

In het vmbo gaan ze dus niet zelfstandig aan de slag met media functioneel toe te passen, maar in het onderzoek blijkt dat ze daar wel meer behoefte aan zouden hebben. (Kans voor ons vak!)

Hobby’s & interesses

 1. Media worden gebruikt ter ondersteuning van hobby’s en interesses;
 2. vooral om informatie te vergaren;
 3. eigen hobby’s of interesses digitaal uitventen doen jongeren vrij weinig;
 4. en áls ze het doen, vragen ze nauwelijks om commentaar of feedback daarop.

Wat opvalt: dat hobby’s en interesses dus minder online onder de aandacht worden gebracht dan doorgaans wordt aangenomen, en dat er ook minder om feedback daarover wordt gevraagd dan meestal gedacht wordt.

Lees het complete onderzoek hier, of ga naar het nieuwsbericht op Kennisnet.

Publieke omroep anno 2016

We vertellen allemaal wel het verhaal van de verzuiling, de duidelijke inrichting van ons landschap in katholieken, protestanten, socialisten en liberalen. Onder deze noemers konden we voetbalclubs, politieke partijen, kranten en publieke omroepen kwijt. Maar met dat laatste hebben we nu een probleem, die publieke omroepen, hoe zit dat nou?

Belangrijk om te weten is dat de overheid verschil maakt tussen taakomroepen en omroepverenigingen. Taakomroepen hebben vanzelfsprekend een taak vanuit de overheid, een omroepvereniging bestaat uit leden en heeft een diverser aanbod (zie de mediawet).

Per 2016 mogen er nog maar acht omroeporganisaties bestaan (dus zowel taakomroepen als omroepverenigingen) en zoals het er nu uit ziet, gaan het deze acht worden:

 1. NOS (taakomroep)
 2. NTR (taakomroep)
 3. KRO-NCRV-RKK
 4. VARA-BNN
 5. AVROTROS
 6. EO
 7. MAX
 8. VPRO

Dit betekent voor de aspirant-omroepen PowNed en WNL dat ze, mits meer dan 50.000 leden, zich per 1 januari 2016 moeten aansluiten bij een van de bovenstaande omroepverenigingen.

De omroepen met een kerkelijke/spirituele achtergrond zoals HUMAN, IKON, JO, OHM zullen moeten stoppen. Echter heeft HUMAN besloten als omroepvereniging verder te gaan, zij hebben meer dan 50.000 leden en kunnen zich in 2016 aansluiten bij een van de zes omroepverenigingen.

Verder lezen?

6 YouTube-video’s die je klas moet zien

Hippe titel he? Hieronder een lijstje van zes YouTube-video’s die je aan de klas kan laten zien. Hopelijk doe je wat inspiratie op én graag hoor ik welke video’s bij jou regelmatig terugkeren.

1. Nuggets

Een verslaving visueel weergegeven.

2. The History and Future of Everything

Een beetje perspectief op geschiedenis en tijd.

3. PIZZA VERDI

Hoezo geen vooroordelen?

4. Kop of Munt

Wat als de laatste allochtoon vertrok?

5. What are Human Rights?

Duidelijke uitleg over mensenrechten, het hoe en waarom. Wel in het Engels.

6. Milgram Experiment

Een nieuwe versie van het Milgram experiment.

Bonus

Bij te veel tijd over, kijk nog even hier naar:

Photoshop girl
https://www.youtube.com/watch?v=H4E-LmnVbEE
Blue-Eyed
https://www.youtube.com/watch?v=KHxFuO2Nk-0
Some Bullshit, Happening Somewhere
https://www.youtube.com/watch?v=9U4Ha9HQvMo
Social Media 2014 Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=DYedZth9ArM
Beelden boardingteam Hr. Ms. Tromp van bevrijdingsactie koopvaardijschip Taipan
https://www.youtube.com/watch?v=IcqZKBJMNhI

Wat zijn de video’s die bij jou regelmatig terug keren? Deel ze met ons in de reacties!

De 10 meest gestelde vragen over criminaliteit (en hun antwoorden)

Het hoofdstuk criminaliteit gaat veelal over regeltjes en feitjes, regeltjes die veelal veranderen en feitjes die je na een jaar nog wel eens wilt vergeten. Tijd om het geheugen op te frissen met de 10 meest gestelde vragen rondom het thema criminaliteit.

De Zware Jongens, misschien wel Nederlands bekendste boeven. © Donald Duck & co
De Zware Jongens, misschien wel Nederlands bekendste boeven. © Donald Duck & co

1. Is levenslang in Nederland ook écht levenslang?

“Een tijdelijke of levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die iemand in Nederland kan krijgen. Tijdelijke gevangenisstraffen variëren van 1 dag tot 30 jaar. Een levenslange gevangenisstraf is in Nederland echt levenslang. Veroordeelden kunnen alleen vrijkomen als de koning gratie verleent.”

Bron: rijksoverheid.nl

2. Mag je een joint roken op straat?

Volgens de Opiumwet is: het bezitten, telen, dealen en exporteren van softdrugs verboden (Opiumwet, lijst II). Zoals je ziet staat gebruik niet in dit rijtje. Dit wil dus zeggen dat gebruik van softdrugs in Nederland niet bij de wet verboden is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar gebruik wel strafbaar is. Bezit van drugs is echter wel een strafbaar feit. Nu moet je om drugs te kunnen gebruiken, deze drugs ook bezitten. Op die grond zou je volgens de Opiumwet het gebruik toch kunnen vervolgen.

 Bron: jellinek.nl

3. En hoe zit dat met ‘openbaar dronkenschap’?

De meeste gemeenten hebben besloten dat je op bepaalde plekken niet mag drinken, omdat dat overlast kan veroorzaken. Op sommige plekken mag het wel, maar je mag je niet hinderlijk gedragen. Dat is namelijk openbare dronkenschap.

Bron: vraaghetdepolitie.nl

4. Hoeveel cannabis mag je bij je dragen?

Het hebben van een kleine hoeveelheid cannabis (maximaal 5 gram) gedoogd. Ook het hebben van enkele (maximaal 5) cannabisplanten wordt gedoogd, zolang er maar geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen (waaronder het hebben van een winstoogmerk).

Bron: wetrecht.nl

5. Tot welke leeftijd moet je verplicht naar school?

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bron: rijksoverheid.nl

6. Is te hard rijden met dodelijk gevolg een overtreding?

Doodslag is een misdrijf; met 200 km per uur over de snelweg rijden is een overtreding. Uit deze voorbeelden blijkt dat in sommige gevallen kan worden bediscussieerd of iets terecht een misdrijf of een overtreding heet. Sommige mensen vinden namelijk dat te snel rijden in bijvoorbeeld woonwijken een misdrijf is, omdat het nogal eens voorkomt dat kinderen worden aangereden door automobilisten die te snel rijden.

Bron: mijnrecht.net

Te hard rijden met dodelijk gevolg leidt tot ongeveer ‘8 mnd gs ov 3 jr OBM’ (8 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk, plus 3 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid)  volgens de website advocaat-verkeersstrafrecht.nl. Zij hebben een overzichtelijk tabel wat de strafmaat ongeveer is. Wanneer er alcohol in het spel is, worden de straffen aanzienlijk hoger.

7. Zijn de meeste criminelen allochtonen?

Volgens CBS Statline worden autochtonen in absolute cijfers het meest verdachte van misdrijven, maar relatief gezien scoren niet-westerse allochtonen weer hoger. Dan zijn het met name de Antillianen en de Marokkanen die gemiddeld vaker verdacht worden van misdrijven.

8. Hoeveel moorden worden er in Nederland gepleegd?

Ondanks de golf aan liquidaties stevent 2014 af op het laagste moordcijfer sinds 1992. Anderhalve week voor het einde van het jaar staat de teller rond de 120 moorden. Dat is een absoluut laagterecord.

Vorig jaar waren het er in totaal nog 150. In 2012 vielen 142 geweldsdoden. Dat was toen het laagste aantal sinds 21 jaar.

Bron: elsevier.nl

9. Wat gebeurt er bij nieuw bewijs na vrijspraak?

De ‘Wet herziening ten nadele’ zorgt voor een nieuwe bepaling in het Wetboek van Strafvordering, deze wet maakt het mogelijk dat verdachten die in een strafrechtelijk proces zijn vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging opnieuw kunnen worden vervolgd. Dit kan alleen als er sprake is van nieuwe feiten waaruit blijkt dat de vrijspraak onterecht was.

Bron: elsevier.nl

10. Wordt Nederland steeds veiliger?

In vergelijking met de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zet de daling van de geregistreerde criminaliteit in het eerste half jaar van 2014 verder door. Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalde de afgelopen zes maanden met 4% naar bijna 510.000* tegenover 535.000 misdrijven in de eerste helft van 2013.

Bron: isg-beveiliging.nl

Criminaliteitscijfers: Hoe, wat en waar?

Criminaliteitscijfers en leefbaarheid zijn altijd onderwerp van discussie. Niet alleen in verkiezingstijd, ook daarbuiten. Met name wanneer een vorm van ernstige misdaad in de media wordt belicht (zoals moord of verkrachting) laaien de discussies over zwaardere straffen, meer resocialisatie of onafhankelijkere rechtspraak op.

Of de misdaad nu toe- of afneemt, (het gevoel van) veiligheid blijft een belangrijk onderwerp voor bijna iedereen. Voor onderzoek naar criminaliteit en leefbaarheid in de eigen gemeente of wijk zijn er drie sites die eenvoudig een overzicht geven van deze gegevens:

Hoeveel diefstal is er in jouw wijk? © politie.nl
Hoeveel diefstal is er in jouw wijk? © politie.nl

AD Misdaadmeter – Toont cijfers van 22 verschillende vormen van criminaliteit op basis van politiecijfers. De site geeft de mogelijkheid om cijfers te vergelijken met andere gemeenten of met het jaar ervoor.

Leefbaarometer -Een interactieve landkaart van het ministerie van VROM met het leefbaarheidsklimaat van gemeenten en wijken in Nederland. Er wordt gekeken naar woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningenniveau, sociale samenhang en veiligheid. Deze cijfers zijn relatief t.o.v. het landelijk gemiddelde.

Misdaad in kaart – Langzaam begint de Politie ook digitaal beter zijn weg te vinden, getuige een onderdeel van een website van Politie.nl. Via ‘Mijn buurt‘ krijgt de burger een mooi overzicht van de calamiteiten in zijn omgeving. Een mooi onderdeel is ‘Misdaad in kaart’. Het maakt gebruik van Google Maps om zo met icoontjes om exact aan te geven wat er waar en wanneer is gebeurd.

In 2011 maakte Lukas een begin aan dit bericht, ik schrijf hem in 2015 af.

Humor én politiek in 12 YouTube-video’s

Maak politiek maar eens leuk..!? Elk jaar weer een karwei. Misschien dat deze selectie YouTube-video’s iets kunnen helpen. Heb jij nog een toepasselijke video die je vaak laat zien? Deel hem met ons via de reacties.

1. Javier Guzman – Meneer de Voorzitter

Guzman geef aandacht aan de rol van de meneer de Voorzitter en koppelt de politiek aan het maken van regels.

2. Koefnoen – Loflied voor Frans Timmermans

Hartstikke actueel, maar de onderliggende boodschap is misschien wat moeilijk.

3. Van der Laan en Woe – De Sirtaki

Deze jongens van ‘de Kwis’, maken heel muzikaal de lening aan Griekenland belachelijk.

4. Theo Maassen over politiek

Inzichten van Theo Maassen over de politiek.

Video niet meer online.

5. Koefnoen – Samson en Geert

Geert Wilders bedenkt een stokpaardje voor Samson.

6. De Vliegende Panters – We worden bedreigd door de moslims

Hilarisch persiflage op de onderbuik van Nederland, niet iedere leerling zal dit direct begrijpen houd daar dus rekening mee.

7. Lucky TV – de Troonrede

Prinsjesdag introduceren met Willy en Max van LuckyTV.

8. George Carlin over niet-stemmers

De inmiddels overleden komiek George Carlin legt uit waarom mensen die niet stemmen juist mogen klagen. Leuke invalshoek:

9. Verkiezingsspotje Trots op Nederland

Oké, beetje flauw, maar dit was natuurlijk hilarisch.

10. Tweede Kamer – Blooper reel

Intussen aardig verouderd, maar geeft een aardig in zicht in een debat van de Tweede Kamer.

11. Jacobse en van Es – de Tegenpartij

Vroegah, maar nog steeds actueel, waarschijnlijk wel even toelichten.

12. Koefnoen – Zendtijd voor politieke partijen: PPN

Politieke Partij Nederland, voor een duidelijk geluid.

Schoolplaten voor maatschappijleer

Als de naam Isings valt, dan weet iedere geschiedenisleraar precies om wie het gaat. Deze allang overleden schilder maakte veel illustratie van taferelen uit de geschiedenis. In veel scholen hangt zijn werk nog aan de wand. Beelden zijn belangrijk, het maakt een onderwerp visueel en inzichtelijk, ook voor een vak als Maatschappijleer. Maar waar halen wij onze hedendaagse illustraties vandaan?

Een echte Isings, 18e eeuws Amsterdams straatbeeld
Een echte Isings, 18e eeuws Amsterdams straatbeeld

Waar The Big Picture van de Boston Globe vroeger nog de enige was, heeft tegenwoordig ieder journalistiek medium wel een eigen ‘foto’-afdeling op de website. Hieronder een selectie van waar ik zelf regelmatig foto’s vandaan haal voor mijn lessen. Veel ‘struin’-plezier. Geef gerust tips door in de reacties!

 

Verkiezingsspotjes Tweede Kamer 2012-2017

Update 2017: Bekijk hier de spotjes van de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tijdens de laatste Tweede kamerverkiezingen in 2012 stond op deze website een overzicht van alle verkiezingsspotjes. Zelf vond ik dat erg handig en omdat ik morgen start met het hoofdstuk politiek, hier een verse editie met de laatste partijpropaganda inclusief linkje naar de website en verkiezingsprogramma.

 1. VVD
 2. PvdA
 3. PVV
 4. SP
 5. CDA
 6. D66
 7. ChristenUnie
 8. GroenLinks
 9. SGP
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50 plus

1. Volkspartij voor Vrijheid & Democratie

Website VVD    Verkiezingsprogramma VVD

2. Partij van de Arbeid

Website PvdA    Verkiezingsprogramma PvdA
https://youtube.com/watch?v=199G2eR86y0

3. Partij voor de Vrijheid

Website PVV    Verkiezingsprogramma PVV

4. Socialistische Partij

Website SP    Verkiezingsprogramma SP

5. ChristenDemocratisch Appèl

Website CDA    Verkiezingsprogramma CDA
https://youtube.com/watch?v=IhSIjmYn1zE

6. D66

Website D66    Verkiezingsprogramma D66

7. ChristenUnie

Website ChristenUnie    Verkiezingsprogramma ChristenUnie
https://youtube.com/watch?v=K2tyxwr1R90

Website GroenLinks    Verkiezingsprogramma GroenLinks
https://youtube.com/watch?v=ZZLeyiMWobE

9. Staatkundig Gereformeerde Partij

Website SGP    Verkiezingsprogramma SGP

10. Partij voor de Dieren

Website PvdD    Verkiezingsprogramma PvdD
https://youtube.com/watch?v=AOfkggtKMEk

11. 50Plus

Website 50plus  Verkiezingsprogramma PvdD

Persconcentratie in 2014

In 2011 had Lukas de persconcentratie in Nederland uiteengezet, het leek mij een goed idee om die eens bij te werken naar vandaag.

Als we het in de les hebben over persconcentratie, dan spreken we vooral over John de Mol (Talpa) of kijken we naar het buitenland met Rupert Murdoch (News Corporation) of een Silvio Berlusconi (Mediaset). Maar wat zijn nou de mediabedrijven van Nederland en hoe verhouden zij zich tot elkaar. We lichten de grootste nationale mediabedrijven uit, op het gebied van televisie, radio, internet en gedrukte media.

Persconcentratie Nederland 2014
Persconcentratie Nederland 2014

Interessant bij het herschrijven van dit artikel is met name de inkomsten bij deze mediareuzen in vergelijking met 2011, zo gaat TMG (van o.a. de Telegraaf) er ruim 100 miljoen op achteruit. Wegener (van diverse regionale bladen) had in 2009 nog 1,4 miljard omzet, is dat in 2013 nog 807 miljoen. Geheel tegen de tendens in maakt de Persgroep winst: 762 miljoen in 2009 naar 929,5 in 2014.

TMG (Telegraaf Media Groep NV)

 • Televisie
  WNL (officieel onafhankelijk opererend van TMG, maar op initiatief van De Telegraaf)
  PowNed (officieel onafhankelijk opererend als onderdeel van News Media, een dochteronderneming van TMG)
  SBS (6% aandelen)
 • Radio o.a.
  SkyRadio
  Radio Veronica
  ClassicFM
 • Internet o.a.
  GeenStijl
  Hyves
  Spitsnieuws
  Relatieplanet
  Speurders.nl
 • Kranten
  De Telegraaf
  Metro
  diverse regionale dagbladen
 • Tijdschriften
  Privé
  Autovisie

Omzet TMG in 2013: 542,2 miljoen

Koninklijke Wegener NV (voor 86% in handen van het Britse Mecom)

 • Kranten o.a.
  De Stentor
  Brabants Dagblad
  Eindhovens Dagblad
  BN/De Stem
 • Internet
  Funda

Omzet Wegener in 2013: 807,9 mljoen

De Persgroep NV

 • Radio
  Q-Music
 • Kranten
  AD
  De Volkskrant
  Het Parool
  Trouw
 • Internet
  Tweakers.net
  Autotrack

Omzet De Persgroep in 2012: 929,5 miljoen, inclusief internationale inkomsten: De Persgroep is groot in België met o.a. mediamerken als VTM (radio) en Het Laatste Nieuws en De Morgen (kranten)

RTL Nederland BV  & G+J Uitgevers CV (beide voor ruim 70% in handen van Bertelsmann SE&Co

 • Televisie
  RTL 4, 5, 7, 8
 • Radio
  Radio 538
  Radio 10 Gold
 • Tijdschriften
  Quest
  National  Geographic

Omzet RTL Nederland in 2013: 445 miljoen, Bertelsmann heeft een aandeel van 73,7% in RTL Nederland. De overige 26,3% zijn in handen van Talpa Media.

Sanoma Group

 • Televisie (dit samen met John de Mol)
  SBS
  Net 5
  Veronica
 • Tijdschriften (o.a.)
  Veronica Magazine
  Libelle
  Donald Duck
  Margriet
  LINDA.
  Mikro Gids
  AVROBode
 • Internet
  nu.nl
  tvgids.nl

Omzet Sanoma Group in 2013: 266,9 miljoen

NPO (Nederlandse Publieke Omroep)

 • Televisie
  NPO 1, 2, 3
  BVN,
  NPO Politiek
  NPO Nieuws
  Z@ppelin
  FunX
 • Radio
  Radio 1, 2, 3, 4, 5

In 2013 heeft de NPO een budget van 790,4 miljoen vanuit de overheid, STER-inkomsten 207,6 miljoen, totaal: 998 miljoen.

En hoe zit het met John de Mol dan?

Tegenwoordig is John de Mol eigenaar van zijn  ‘Talpa Media’ en ‘Talpa Beheer’, deze bedrijven hebben aandelen in:

 • RTL Nederland (26,3% belang)
 • Endemol (33% eigenaar via investeringsmaatschappij)
 • SBS (33% eigenaar samen met Sanoma)

De Nederlandse Mededinginsautoriteit heeft besloten dat hij door de aankoop van aandelen SBS (in 2011) zijn aandelen in RTL Nederland moet verkopen (in 2014) om zo de invloed van de Mol op de keuzevrijheid van de kijker te beperken en zo pluriformiteit te kunnen garanderen.

Meer lezen?

Het zit eigenlijk nog veel ingewikkelder in elkaar dan ik hierboven schets, mocht je meer willen lezen, dan raad ik de website mediamonitor.nl aan. Het Commissariaat van de Media houdt hier alle informatie bij over de Nederlandse mediabedrijven.